chơi baccarat kiếm tiền

03:21 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Hai, 2010

Các đơn vị trực thuộc công ty mẹ

Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất

Các đơn vị sự nghiệp

Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất

VINACHEM nắm giữ 100% vốn điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam (VINAAPACO)
Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào (VILACHEMSALT)
Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình

VINACHEM nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (HANICHEMCO)

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX

Công ty Cổ phần Pin - Acquy miền Nam

Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Việt Nam

Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM

Công ty Cổ phần Hoá chất cơ bản miền Nam (SOCHEM)

Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM (DAP - VINACHEM)

Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (SOVIGAZ)

VINACHEM nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ

Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất (VINACHIMEX)

Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

Công ty Cổ phần Pin - Ắcquy Vĩnh Phú

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Công ty Cổ phần Bột giặt NET

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hóa chất miền Nam

Công ty cổ phần Cảng đạm Ninh Bình

Công ty cổ phần Công nghiệp và Hóa chất Tây Ninh(TANICHEM)

Công ty TNHH Inoue Việt Nam

Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC VINA